Tali yang Paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah