Sekolah madrasah di Lamongan Mts Negeri 2 Lamongan